Crane scale, model KWA


TYPE KW-A150 KW-A300 KW-A600 KW-A1500 KW-A3T KW-A6,5T
capacity 150 kg 300 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg 6500 kg
division n.f.l.t. 0.05 kg 0.1 kg 0.2 kg 0.5 kg 1 kg 2 kg

CE-M-approved M M M M M M
TYPE KW-A150M KW-A300M KW-A600M KW-A1500M KW-A3TM KW-A6TM
capacity 150 kg 300 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg 6000 kg
division verified 0.05 kg 0.1 kg 0.2 kg 0.5 kg 1 kg 2 kg

Measuring diagram
Measuring diagram models KWA150 up to KWA6T; measurements in mm.
Measurements of verified and not verified versions are identical.


TYPE   KW-A150 KW-A300 KW-A600 KW-A1500 KW-A3T KW-A6T
height A 321 321 321 390 450 450
dim. B 160 160 160 160 187 187
dim. C 24 24 24 34 34 34
dim. D 260 260 260 260 260 260
dim. E 45 45 45 45 55 55
dim. F 200 200 200 200 240 240
dim. G 43 43 43 58 58 58
dim. H 30 30 30 38 38 45
gross weight 10 kg 10 kg 10 kg 16 kg 16 kg 16 kg
 Back 
Home
    Home